Arkeologisten selvitysten tavoitteena on etsiä tutkimusalueelta mahdollisia muinaisjäännöksiä, kuten esimerkiksi kivikautisia asuinpaikkoja, hautaröykkiöitä, kalmistoja tai kalliomaalauksia sekä artifakteja. Muinaismuistolaki suojelee kiinteitä muinaisjäännöksiä, minkä vuoksi ne on huomioitava myös maankäyttösuunnitelmissa.