Kasvillisuusselvitysten tarkoituksena on löytää tutkimusalueelta valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia putkilokasveja. Samalla inventoidaan metsä-, luonnonsuojelu- ja vesilain mukaisia elinympäristöjä sekä uhanalaisia biotooppeja. Arvokkaille elinympäristöille annetaan maankäyttösuositukset niiden edustavuuden ja monimuotoisuuden säilyttämiseksi.