Linnustoselvitykset kuuluvat muun muassa kaavoituksen perusselvityksiin. Maastotyömenetelmät vaihtelevat alueen pinta-alan, luonteen ja muiden tekijöiden mukaan, minkä vuoksi eri projekteissa käytetään kartoitus-, linja-, piste- tai muita menetelmiä.

Yritys on erikoistunut tuulivoimapuistojen linnustoselvityksiin, jotka pitävät sisällään lintujen muutonseurannan. htiön työntekijät ovat kirjanneet pelkästään tuulivoimapuistojen selvityksissä yli kahden miljoonan lintuyksilön lajitietojen lisäksi lentokorkeudet ja lentosuunnat.