Vesistöjen ja muiden elinympäristöjen kunnostaminen on nykyään tärkeää sekä useiden eliöiden, luontotyyppien että virkistyskäyttömahdollisuuksien vuoksi. Kunnostus on suunniteltava huolella, jotta hankkeen vaikutukset ovat kokonaisvaltaisesti mahdollisimman positiivisia.