Kaavoituksissa, tuulivoimahankkeissa, erilaisissa kunnostusprojekteissa ja muissa maankäyttöön liittyvissä projekteissa tarvitaan taustatiedoksi riittävällä tarkkuudella tehtyjä luontoselvityksiä, joiden avulla voidaan suunnitella kokonaisuuksia sekä ihmisten että luonnon kannalta. Tuotetun tiedon täytyy olla täysin puolueetonta ja selvitysten asianmukaisesti tehty, maastotyötunneista tinkimättä. 

Ahlman Group Oy tekee monipuolisesti kaikkia luontoon liittyviä kartoituksia, kuten esimerkiksi linnusto-, liito-orava-, lepakko-, kasvillisuus- ja sudenkorentoselvityksiä. Verkostoitumisen ansioista muidenkin eliöryhmien asiantuntevat selvitykset kuuluvat toimenkuvaan.