Liito-oravat kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) -lajeihin, joiden elinpiirit ovat suojeltuja ja niiden esiintyminen on huomioitava maankäytössä. Kevättalvella ja alkukeväällä tehtävien inventointien perusteella rajataan elinympäristöt ja niihin liittyvät ekologiset käytävät, joita liito-oravat voivat käyttää liikkumiseen.