Lepakot ovat liito-oravien tavoin EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) -lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikat kuuluvat suojelun piiriin. Lajistoselvitykset vaativat yöaikaista havainnointia ultraäänidetektorin avulla. Lepakkoselvityksiä tehdään myös vanhoista rakennuksista ja soveliaista talvehtimispaikoista.

Ahlman Group Oy on erikoistunut tuulivoimapuistojen lepakkoselvityksiin, joihin lukeutuu myös muutonaikainen havainnointi. Yrityksellä on käytössään 20 kappaletta Song Meter SM2Bat+ -ultraäänidetektoria, joihin kuuluu yhteensä 40 mikrofonia, noin 2 000 metriä mikrofonijohtoja sekä riittävästi muita lisätarvikkeita, kuten akkuja ja muistikortteja.