Antti Ihantola (FM, biologi)

Tutkimussuunnittelija

 

Antti Ihantolan osaamisalaa ovat pesimälinnustoon liittyvät selvitykset. Hän tekee myös linnuston levähtäjälaskentoja, lepakoiden pesimäaikaisia selvityksiä ja liito-oravainventointeja. 

Koulutukseltaan Ihantola on biologi, jolla on merkittävä kokemus lintujen määrittämisestä ja erilaisista maastotyömenetelmistä.