Hanna Tuominen (FM, biologi, luontokartoittaja)

Tutkimussuunnittelija

 

Hanna Tuomisen vastuualueena on lepakoiden muutonseurannan suunnittelu ja toteuttaminen Song Meter -ultraäänidetektoreilla. Hän tekee myös lepakoiden pesimäaikaisia selvityksiä ja erilaisia lausuntoja. Tuomisen osaamisalueita ovat myös lintujen pesimäkartoitukset sekä liito-orava- ja kasvillisuusinventoinnit.

Koulutukseltaan Tuominen on lintuihin ja sieniin syventynyt luontokartoittaja sekä biologi. Erilaiset lepakkotutkimukset ovat hänen erikoisalaansa, mistä on osoituksena lepakoiden rengastuslupa.