Sami Luoma (luontokartoittaja)

Projektipäällikkö

 

Sami Luoma on erikoistunut lintujen muutto- ja pesimäselvityksiin. Hän vastaa myös lintujen levähtäjälaskennoista ja lajiryhmään liittyvistä lausunnoista sekä raportoinneista. Luoman osaamiseen kuuluu myös liito-orava- ja viitasammakkoinventoinnit, lepakoiden pesimäaikaiset selvitykset sekä sudenkorentokartoitukset.

Koulutukseltaan Luoma on lintuihin ja sudenkorentoihin syventynyt luontokartoittaja, jolla on erittäin laaja kokemus erilaisten maastotöiden suunnittelusta ja toteutuksesta.