2016

Ahvenanmaan Smakbyn hyönteisselvitys 2016. Smakby Åland. Ahvenmaalla erityisesti suojeltavien hyönteislajien kartoitus asemakaavoitusta varten 5 hehtaarin alueelta (17 s.). Julkaistu myös ruotsiksi (Insektinventering i Smakbyn området på Åland 2016).

Rauman Sorkan, Taipalmaan ja Haapasaaren osayleiskaava-alueen pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2016. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys laajalta alueelta osayleiskaavoitusta varten (10 s.).

 

2014

Euran Omassuon pesimälinnusto-, viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Pesimälinnusto- viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 104 hehtaarin alueelta (29 s.).

Ulvilan Kullaan Haukisuon pesimälinnusto-, viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Pesimälinnusto- viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 109 hehtaarin alueelta (32 s.).

Pomarkun Tienevan, Kiimanevan ja Isokeitaan pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 64 hehtaarin alueelta (18 s.).

Pomarkun Saarinevan ja Kortenevan pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 60 hehtaarin alueelta (21 s.).

 

2012

Porin Inhottujärven sudenkorentoselvitys 2012. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Sudenkorentoselvitys VELHO-hankkeessa tehtävää Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten 604 hehtaarin alueelta (48 s.).

 

2011

Porin Yyterin Lomakylän asemakaava-alueen perhosselvitys 2011. Ympäristönsuunnittelu Oy.Perhosselvitys ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta varten Natura-alueen dyyneiltä ja muilta hiekkaisilta elinympäristöiltä (27 s.).

Porin Yyterin Lomakylän asemakaava-alueen kovakuoriaisselvitys 2011. Ympäristönsuunnittelu Oy.Kovakuoriaisselvitys ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta varten Natura-alueen dyyneiltä ja muilta hiekkaisilta elinympäristöiltä (19 s.).

 

2010

Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys 2010. Nakkilan kunta.Liito-orava-, linnusto-, lepakko-, viitasammakko-, sudenkorento- ja kasvillisuusselvitys 5 850 hehtaarin alueelta taajamaosayleiskaavoitusta varten. Maastopanos lähes 1 000 tuntia (87 s.).